Het overbruggen van afstand.

Gerelateerde afbeelding

Het overbruggen van afstand. Alle vestigingen van een concern moeten kunnen beschikken over de voorraadgegevens, indien een artikel niet bij de vestiging zelf in voorraad is. 3 Het toegankelijk maken van min of meer complexe informatie ten behoeve van het trekken van conclusies gebaseerd op de informatie. Uit een voorraadadministratie kunnen rapportages opgesteld worden ten behoeve van het plannen van toekomstige voorraadniveaus. Een te grote voorraad betekent immers een te groot vermogensbeslag. Een te kleine voorraad betekent echter dat men niet op tijd kan leveren.
Op plaatsen waar een beslissing genomen moet worden, moet steeds gerichte en betrouwbare informatie (zo volledig en nauwkeurig mogelijk), tijdig en met gepaste regelmaat in overzichtelijke vorm voorhanden zijn of op elk willekeurig moment opgeroepen kunnen worden, zo dit tussentijds nodig mocht zijn. Te stellen eisen aan informatievoorziening betreffen tijdigheid, volledigheid, juistheid en continuïteit. Bij de opzet van de informatievoorziening is het steeds beslist noodzakelijk de beslissingspunten in de organisatie te kennen. Daarbij is het ook nodig de kanalen in kaart te brengen waarlangs de informatie en communicatie in het bedrijf verlopen_ Informatie moet daarom, wil ze tenminste in een behoefte voorzien: probleemgericht zijn, dat wil zeggen: aansluiten bij de te behandelen problemen op een beslissingspunt; actueel zijn; eenvoudig en niet voor velerlei uitleg vatbaar zijn; gemakkelijk verkrijgbaar zijn.
Computercriminelen beroven een Japanse bank. Ze maken kopieën van de persoonsgegevens van zo’n twintigduizend klanten. De site van het NCRV-programma Willem Wever is gekraakt. Hackers veranderden een webpagina en adressen waar bezoekers e-mail naar konden sturen. Hackers veranderen de site van Unicef om daarmee aandacht te vragen voor Kevin Mitnick, de meester-hacker die in een Amerikaanse gevangenis zit. Internetgebruikers reageren bezorgd op het nieuws dat hun verrichtingen na het ontvangen van webpagina’s via e-mail geregistreerd kunnen worden en doorgespeeld aan de afzender. De Duitse bank Noris Verbraucherbank looft een beloning van tienduizend mark uit voor de opsporing van een hacker die verschillende particuliere rekeningen heeft gekraakt en de bank nu voor een miljoen mark chanteert. NedStat, de producent van een programma dat internetgebruik meet, erkent dat buitenstaanders toegang kunnen krijgen tot wachtwoorden en andere gegevens van tienduizenden NedStat-gebruikers. NedStat biedt excuses aan en belooft beterschap. Aanhangers van de Mexicaanse guerrillagroep Zapatistas kraken de homepage van het ministerie van Financiën in hun land. Ze laten als boodschap de waarschuwing ‘We’re watching you, big brother!’ achter. Een groep tieners wordt ervan verdacht een grootschalige aanval op de systemen van het Pentagon te hebben geopend toen de crisis rond Irak op een hoogtepunt was. Volgens het ministerie van Defensie hebben de kantoorruimte maastricht hackers geen toegang gehad tot geheim materiaal. Een Russische hacker wordt in de Verenigde Staten tot drie jaar cel veroordeeld wegens het elektronisch beroven van de Citibank in 1 994. Internetprovider Euronet slaat alarm over digitale aanvallen via internet. Als gevolg hiervan slaan computers van Windows-gebruikers met een internetverbinding plotseling op tilt of herstarten spontaan. In Amerika staat een tiener terecht die ervan verdacht wordt in 1997 de computersystemen van een vliegveld in Massachusetts te hebben platgelegd. Een zes uur durende communicatiestoring tussen de verkeerstoren en vliegtuigen was het gevolg.