Het probleem

Op het hoogtepunt van de crisis werd er dagelijks bericht over Love Canal, werden wetenschappers die het probleem bagatelliseerden genegeerd, zond ABC News een programma uit met de naam The Killing Ground en werd er
13. Beschikbaarheid, emotie en risico I 5 I
met lege grafkisten flexplek huren groningen (in kindermaat) voor het gemeentehuis rond geparadeerd. Een groot aantal inwoners werd op kosten van de overheid elders gehuisvest en in het begin van de jaren tachtig werd het opruimen van giftige afvalstoffen een belangrijk beleidsvraagstuk. De wetgeving die het schoonmaken van vervuilde grond moest regelen, CERLA, wordt nog steeds als significant succes gezien. De wetgeving was echter ook duur en volgens sommigen had men met hetzelfde bedrag meer mensenlevens kunnen redden als er andere prioriteiten waren flexplek huren leeuwarden gesteld. De meningen over wat er nu precies is gebeurd in Love Canal zijn nog steeds verdeeld; schade voor de volksgezondheid is niet aangetoond. Kuran en Sunstein beschreven het verhaal bijna als een pseudo-evenement, terwijl milieuactivisten nog steeds spreken van de ‘Love Canal-ramp’. De meningen waren ook verdeeld over het tweede voorbeeld dat Kuran en Sunstein gebruikten om het concept van de beschikbaarheidscascade te verduidelijken: het Alar-incident van 1989, door milieuschadeontkenners ook wel de ‘Alar-hoax’ genoemd. Alar was een chemische stof die op appels werd gespoten om de groei te bevorderen. Het incident begon met verhalen in de media dat grote concentraties van de stof bij ratten en muizen tot tumorgroei leidden. Het bericht veroorzaakte uiteraard enige angst bij het grote flexplek huren amsterdam┬ápubliek, en die angst trok weer de aandacht van de media -het basismechanisme van een beschikbaarheidscascade. Het verhaal domineerde de media en leidde tot opvallende gebeurtenissen, zoals de getuigenis van actrice Meryl Streep voor het Congres. Appels en appelproducten werden in de ban gedaan en appelboeren leden grote verliezen. Kuran en Sunstein citeerden een burger die zich afvroeg ‘of het veiliger was om appelsap door de gootsteen te gieten of naar de afvalverwerking te brengen’. De producent van Alar stopte met de productie en de FDA verbood het gebruik van het middel. Verder onderzoek maakte duidelijk dat de stof een zeer kleine kans op kankervorming met zich meebracht, maar het Alar-incident was overduidelijk een overdreven reactie op een klein probleem. De invloed van het incident flexplek huren schiphol op de volksgezondheid was waarschijnlijk zelfs negatief, omdat men minder (gezonde) appels ging eten.