Het sluiten van een overeenkomst

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Zo kan een gemeente bijvoorbeeld aangeven op welke wijze een verzoek tot het sluiten van een overeenkomst moet worden ingediend, bij wie dat dient te gebeuren, hoe wordt aangeknoopt bij de inspraak en besluitvorming in het ruimtelijkeordeningsspoor en kantoor huren purmerend welke gegevens een particuliere eigenaar dient te overleggen. In de Wro zelf is voorgeschreven hoe bekendheid aan de overeenkomst over grondexploitatie wordt gegeven: van de overeenkomst wordt binnen twee weken na het sluiten daarvan door burgemeester en wethouders kennis gegeven in een van gemeentewege uitgegeven blad of een kantoor huren drachten dag-, nieuws-of huisaan-huisblad.
De gemeente kan ook voor de publiekrechtelijke weg kiezen. Zij stelt dan een exploitatieplan vast en verhaalt de kosten via een voorwaarde aan de bouwvergunning. De te verhalen kosten en de wijze van berekening worden afgeleid van het kantoor huren hoogeveen exploitatieplan. Nadat het exploitatieplan is vastgesteld kan alsnog een overeenkomst worden gesloten maar dan moet het exploitatieplan in acht worden genomen. Ten aanzien van het exploitatieplan zijn in de Wro en het Bro eisen gesteld. Particuliere grondexploitanten, zoals een projectontwikkelaar, weten daardoor waar zij aan toe zijn bij het kostenverhaal. De gemeenteraad moet een exploitatieplan vaststellen tenzij het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of besluit begrepen kantoor huren nieuwegein gronden anderszins verzekerd is (art. 6.24 lid Wro). Het exploitatieplan werkt aldus als stok achter de deur: als partijen er in overleg niet uitkomen, wordt teruggevallen op het exploitatieplan, dat aan regels gebonden is.