Het ( technisch) beleid

Vastgoedbeheer Vastgoedbeheer omvat het totaal aan activiteiten gericht op het uitvoeren van het (technisch) beleid. Het ( technisch) beleid is gefocust op de efficiënte instandhouding van het vastgoed op het gewenste kwaliteitsniveau (conform het Programma van Eisen voor Instandhouding). De vastgoedbeheerder kan bij de uitvoering van het technisch beleid kiezen om het vastgoedbezit op klacht of preventief of een mix daarvan te onderhouden. Bij vastgoedmanagementbedrijven (makelaars) wordt vastgoedbeheer ingevuld door technisch beheer of de afdeling vastgoedmanagement, bij sociale woningbeheerders door de afdeling vastgoed of technische dienst, bij bedrijfshuisvesting door de afdeling facility management, vastgoed- of gebouwbeheer of technische dienst. In hoofdstuk 9.2 tot en met hoofdstuk 9.4 is vastgoedbeheer nader beschreven. Financieel en administratief beheer Het administratief en financieel beheer omvat alle activiteiten die zijn gericht op het doelmatig en verantwoord beheren van de geldstromen en het doelmatig vastleggen van alle relevante gegevens met betrekking tot het exploiteren van bedrijfsruimte te huur in groningen vastgoed (zie hoofdstuk 9.5). 9. 1 Relatiebeheer De werkzaamheden van de relatiebeheerder zijn gericht op blijvende tevredenheid van de klanten van het vastgoedbedrij f, de huurders en kopers van vastgoed. Om het rendement bedrijfsruimte huren in leeuwarden te maximaliseren zal het accent sterk gericht zijn op ‘het behouden van de zittende huurder’. Het vinden van nieuwe huurders, met name voor kantoorgebouwen is vooral na 2002 tot op heden erg moeilijk en blijkt vaak erg kostbaar te zijn, met alle 292 VASTGOEDMANAGEMENT OP UITVOERINGSVLAK/ OPERATIONEEL NIVEAU 9. 1.1 gevolgen van dien voor het rendement. Extra kosten die worden gemaakt voor het aantrekken van nieuwe huurders zitten in de promotionele activiteiten, het verlagen van de huurprijzen, het geven van huurvrije perioden, het dragen van de kosten van de inrichting van het kantoor door de verhuurder, enz. De relatiebeheerder is belast met alle diensten en leveringen die een direct gevolg zijn van het hebben en exploiteren van onroerende goederen. Onderstaand worden enkele begrippen nader gedefinieerd: – het begrip ‘onroerende goederen’ vraagt nog om verduidelijking. Wat zijn kantoorruimte huren in amsterdam onroerende goederen? Als voorbeeld: de makelaar/beheerder heeft ‘onroerend goed’ in de verkoop, terwijl in de akte bij de notaris hetzelfde wordt aangeduid met de juridische term ‘onroerende zaak’. Dat betreft de grond, het gebouw, de aanwezige infrastructuur (op en in de grond) en de op die grond aanwezige gebouwen; onroerend betekent ‘aard en nagelvast’; dat wil zeggen dat de voorwerpen niet verplaatsbaar zijn; het begrip ‘vastgoed’ is een andere dan ‘onroerend goed’ of ‘onroerende zaak’. Vastgoed betreft de gebouwen of, in juridische termen de opstal met de eronder gelegen grond. Dus zonder de aanwezige infrastructuur. De vastgoedbeheerder draagt het bedrijfsruimte te huur op schiphol beheer van óf alleen het gebouw óf het gebouw en daarbij behorende terreinen. Deze terreinen zijn weer te splitsen in terreinen welke geheel of in gedeelten aan de huurders worden toegewezen en terreinen voor gezamenlijk gebruik. Het laatstgenoemde ten behoeve van bijvoorbeeld parkeerruimten en de infrastructuur, om vanaf de openbare weg de parkeerplaatsen of de in verhuur uitgegeven gebouwen en terreinen te kunnen bereiken.