Het uitgangspunt

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het uitgangspunt van hun model is dat een leiderschapsstijl niet eendimensionaal bekeken kan worden. Zij komen tot de conclusie dat twee dimensies van leiderschap belangrijke elementen zijn bij het bereiken van goede resultaten, namelijk de mate van productie- of taakgerichtheid en de mate van mensgerichtheid. In hoeverre een kantoor huren groningen manager zich op productie of op mensen richt komt in hun matrix naar voren.
Het leiderschapsdiagram deelt de stijl van managers op in categorieën die gebaseerd zijn op de wijze waarop de productiegerichte en mensgerichte dimensiestijlen met elkaar samenhangen.
Hoofdstuk 6 1 Management E Uit de media De mythe van de sterke man De macht van topmanagers is op de eerste plaats afhankelijk van de mate waarin ze over hun eigen lot kunnen beschikken. Wat dat betreft geeft de sfeer in Nederlandse bestuurskamers te kantoor huren leeuwarden denken. Veel mensen zitten klem. Hun prestaties blijven onder de maat of het botert niet met medebestuursleden. Strijd is eerder regel dan uitzondering. Je brengt een aantal zeer getalenteerde, zeer uitgesproken persoonlijkheden bij elkaar en zet ze onder grote druk. Dat zijn allemaal ingrediënten voor strijd. Maar zomaar weggaan is er ook niet bij. De biezen pakken is emotioneel zwaar. Veel bestuurders lijden pijn. Bestuurders die hun stempel drukken op een onderneming, die in staat zijn iets met zo’n onderneming te doen, die lijden niet. Integendeel: die genieten. De slachtoffers zijn bestuurders die niets in de melk te brokkelen hebben. Tot een jaar of tien geleden was kantoor huren amsterdam hiërarchie een onbekend begrip in Nederlandse raden van bestuur. De verantwoordelijkheid werd eerlijk gedeeld en de voorzitter gedroeg zich als primus inter pares. Collegiaal bestuur is op papier nog steeds het uitgangspunt van veel Nederlandse raden van bestuur, maar de realiteit wijkt dikwijls af. De cultuur is er nu een van afrekening en financiële verantwoording afleggen. Bestuurders worden beoordeeld op hun specifieke taak. De collectieve verantwoordelijkheid is naar het tweede plan verschoven. De tragiek van veel bestuurders is dat ze, eenmaal aan de macht, niet weten hoe ze met de verkregen invloed moeten omgaan. Op weg naar de raad van bestuur is er weinig gelegenheid om te oefenen. Je solliciteert niet naar een plaats in de raad van kantoor huren schiphol bestuur; je wordt gevraagd. Ervaring met macht is bovendien geen eis om tot de raad van bestuur te worden toegelaten. Integendeel. Macht is voor de zittende bestuurders bedreigend en geldt dan ook niet als een aanbeveling op het curriculum vitae.