Het verbeterproces

Doordat de medewerker precies ziet hoe de voorraad verloopt en vroegtijdig actie neemt om te bestellen door alleen maar de barcode te scannen, komen tekorten nauwelijks meer voor. Door deze pull-aansturing zakte ook de gemiddelde voorraad sterk. Het centrale magazijn kon teruggebracht worden naar 1 700 m2• De tevredenheid van de medewerkers nam hierdoor ook sterk toe. Nog groter kantoor huren groningen was de winst voor de klant, want de doorlooptijd van het totale proces liep wel terug tot de helft van de oorspronkelijke zestien weken. Alles met elkaar leverde dit project een win-winrelatie op omdat het de resultaten van de bedrijfsvoering ook sterk ten goede kwam. Hetgeen leidde tot een veel beter rendement.
Marktleiderschap In 2008 heeft Moba zelfs zijn concurrent in de USA over kunnen nemen. Ook daar werd het kantoor huren leeuwarden verbeterproces doorgevoerd op een gelijkwaardige wijze. Dit leidde eveneens tot schitterende resultaten. Moba is nu alweer jaren wereldmarktleider op het gebied van eiersorteermachines met uitstekende resultaten. De veranderprocessen hebben dan wel jaren geduurd, maar door de goede theoretische inzichten en het invoeren kantoor huren amsterdam van een duidelijke logistieke grondvorm werd de basis gelegd voor een toonaangevend staaltje verbeterprocessen.
Bronnen: www.moba.nl; www.supplychainmagazine.nl
Als een onderneming voldoende kennis over de markt heeft opgedaan, kan ze de inrichting van het productieproces starten. We beginnen met een aantal definities van de terminologie van producten in paragraaf 6.1. Met name de opbouw van de stuklijst van een product verschaft in paragraaf 6.2 veel inzicht in kantoor huren schiphol de mogelijke complex.iteit van de productielogistiek. Voorraadvorming komt in een productiebedrijf meestal op meer dan een punt voor. Dit zal des te sterker het geval zijn naarmate men complexe samengestelde producten fabriceert, zoals televisies, vrachtwagens of schepen. In paragraaf 6.3 zullen de diverse soorten productiebedrijven onderverdeeld worden op basis van de opbouw en de soorten producten die er vervaardigd worden. Evenals we dat voor alle drie andere logistieke deeltrajecten doen, kunnen we het logistiek concept ook invullen voor de productielogistiek (zie figuur 6.1).
De productiewijze valt in te delen op basis van drie grondvormen. Deze grondvormen, de continue, de functionele ende groepsgewijze fabricage, komen ook in paragraaf 6.3 aan de orde. Omdat de meeste ondernemingen deel uitmaken van een groter geheel, wordt het basisprincipe van het beheersen van voorraden in productieketens in paragraaf 6.4 toten met 6.6 uitgewerkt. Hierbij maken we kennis met de onderwerpen material requirements planning (MRP-I), manufacturing resource planning (MRP-II) en just in time (JIT). Daarbij zal het verschil tussen pushsystemen en pullsystemen worden verduidelijkt.
>