Het voordeel van goede feedback

Onder de medische specialisaties genieten anesthesiologen het voordeel van goede feedback omdat de effecten van hun handelingen doorgaans snel zichtbaar zijn. Daarentegen krijgen radiologen weinig informatie over de nauwkeurigheid van hun kantoor huren groningen diagnoses en over de ziekteverschijnselen die aan hun aandacht ontsnappen. Daarom zijn anesthesiologen in een betere positie om nuttige intuïtieve vaardigheden te ontwikkelen. Wanneer een anesthesioloog het gevoel heeft dat er iets fout zit, moet iedereen in de operatieruimte gespitst zijn op een noodsituatie. Ook hier, net als in het geval van overmatig zelfvertrouwen, is het mogelijk dat de experts de grenzen van hun expertise niet kennen. Ervaren psychotherapeuten weten dat ze vaardig zijn om kantoor huren leeuwarden erachter te komen wat er in het hoofd van een patiënt omgaat en dat ze goede intuïties hebben over wat de patiënt zal gaan zeggen. Het is verleidelijk voor hen om te concluderen dat ze ook kunnen voorspellen hoe goed een patiënt het volgend jaar zal doen, maar deze conclusie is niet even sterk gerechtvaardigd. Verwachtingen op korte termijn en voorspellingen op lange termijn zijn verschillende taken en een therapeut heeft een goede gelegenheid om het ene te leren maar het andere niet. In dezelfde trant kan een financiele expert op vele aspecten van zijn beroep over vaardigheden beschikken kantoor huren amsterdam maar niet vaardig zijn in het kiezen van aandelen, en kan een expert op het gebied van het Midden-Oosten daar veel van afweten zonder zicht te hebben op de toekomst. De klinisch psycholoog, de beleggingsadviseur en de politieke commentator beschikken voor sommige van hun taken over intuïtieve vaardigheden, maar ze hebben niet geleerd om de situaties en de taken vast te stellen waarbij hun intuïtie hen in de steek zal laten. De niet-gekende grenzen van professionele vaardigheid helpen verklaren waarom experts vaak te zelfverzekerd zijn.
Validiteit beoordelen Aan het eind van ons project werden Gary Klein en ik het eens over een algemeen antwoord op onze aanvankelijke vraag: wanneer kun je een ervaren professional vertrouwen die zich op een intuïtie beroept? Onze conclusie was dat het in de meeste gevallen mogelijk is onderscheid te maken tussen intuïties die waarschijnlijk valide zijn en intuïties die dat niet zijn. Net als bij de beoordeling van de kantoor huren schiphol vraag of een kunstwerk echt is of een vervalsing, zult u er meestal beter aan doen uw aandacht op de herkomst van het werk te richten dan op het werk zelf. Wanneer de omgeving voldoende regelmatig is en als de beoordelaar gelegenheid heeft om deze regelmatigheden te leren, zal de associatieve machinerie situaties herkennen en snelle en trefzekere voorspellingen en beslissingen genereren. Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, kunt u de intuïties van een expert vertrouwen.