Historische kennis

Gerelateerde afbeelding

Dit is de paradox die historische kennis met zich meebrengt. Kennis die geen gedragsveranderingen veroorzaakt is nutteloos. Maar kennis die wél gedragsveranderingen veroorzaakt wordt al snel irrelevant. Hoe meer gegevens we hebben en hoe beter we de geschiedenis begrijpen, des
te sneller de loop van de geschiedenis verandert en des te sneller onze kennis achterhaald raakt. Eeuwen geleden verwierf de mens maar langzaam kennis, zodat politiek en economie ook heel geleidelijk veranderden. Tegenwoordig neemt onze kennis in sneltreinvaart toe en in theorie zouden we de wereld dus steeds beter moeten co-working space groningen begrijpen. Maar het tegendeel is waar. Onze nieuwe kennis leidt tot snellere economische, sociale en politieke veranderingen, om te snappen wat er gebeurt gaan we nog sneller kennis vergaren, die alleen maar tot nog snellere en grotere veranderingen leidt. Als gevolg daarvan wordt het steeds moeilijker iets van het heden te snappen of voorspellingen te doen over de toekomst. In 1016 was relatief makkelijk te voorspellen hoe Europa er in 1050 zou uitzien. Er zouden misschien wat dynastieën omvallen, onbekende vijanden konden het continent binnenvallen en er konden zich natuurrampen voordoen, maar het was duidelijk dat Europa in 1050 nog steeds geregeerd zou worden door koningen en priesters, dat het een agrarische bevolking zou hebben, dat de meeste inwoners boeren zouden zijn en dat die als vanouds veel co-working space amsterdam te lijden zouden hebben van honger, infectieziekten en oorlogen. Maar in 2016 hebben we geen idee hoe Europa er in 2050 uit zal zien. We kunnen niet zeggen wat voor politiek systeem het zal hebben, hoe de arbeidsmarkt eruit zal zien of zelfs wat voor lichaam de inwoners zullen hebben.