Introductie van wegingsfactoren

Door aan alle (prestatie)aspecten een score toe te kennen is het mogelijk – door optelling van alle gevonden scores – tot een totaalscore te komen. Omdat niet voor alle gebruikers van een gebouw ieder aspect even belangrijk is, kan door introductie van wegingsfactoren het belang van de afzonderlijke bedrijfsruimte te huur in groningen aspecten worden benadrukt. Deze nalooplijsten zijn ontwikkeld voor: – hotels; – kantoorgebouwen; – industriĆ«le gebouwen; – schoolgebouwen; – winkels; – womngen; ziekenhuizen; bedrijfsterreinen. Uit voornoemde VKM’s kunnen op basis van het gewenste kwaliteitsniveau de te beoordelen aspecten worden opgehaald (zie figuur 7-6). Figuur 7-6 Voorbeeld uit de VKM van het aspect dakopeningen VASTGOEDMANAGEMENT Voorbeeld Uitdraai van een aspect dat in I BV is doorgevoerd en daarmee deel uitmaakt van het VKM. In de u itdraai staan weergegeven: 1. Projectgegevens en gebouwclassificatie 2. Codering en naam: Hoofdgroep, Subgroep, Ruimte(categorie) en Aspect 3. Kwal iteitsoordeel 4. Kwal iteitslabel/onderhoudslabel van vastgoedbedrijf 5. Omschrijving van het aspect 6. Omschrijving van het kwa l iteitsoordeel 7. bedrijfsruimte huren in leeuwarden Afbeelding van het kwaliteitsoordeel 8. Regelgeving (artikelnummer en subartikelnummer) 9. Planmatigheid: Klachtenonderhoud of Mutatieonderhoud of Planmatig onderhoud of Contractenonderhoud of Kwal iteitsverbeterende maatregelen of Interieuronderhoud 7.2.2 Functie van het PvE-I Het aansturen van de vastgoedportefeuille vraagt om eenduidige communicatie binnen de gehele organisatie. Om verantwoorde beslissingen te kunnen nemen moet de organisatie beschikken over een uniform kwaliteitsmodel. Het PvE-1 formuleert de kwaliteit die de organisatie eist voor de vastgoedportefeuille. In het PvE-I worden zo veel mogelijk relevante zaken meegenomen. Het is echter altijd mogelijk dat belangrijke zaken ontbreken, onder andere door nieuwe ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Daarom wordt van elke kantoorruimte huren in amsterdam bouwpartner gevraagd die met deze documenten aan de slag gaat een proactieve houding aan te nemen en mogelijk ontbrekende zaken aan te kaarten. Bouwpartners hebben een waarschuwingsplicht, zelfs een precontractuele waarschuwingsplicht (Titel 7. 12 Burgerlijk Wetboek: Aanneming van werk bedrijfsruimte te huur op schiphol en Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV 1 989) om opdrachtgevers te behoeden voor ongewenste situaties. Iedereen die – al dan niet door praktijkervaring – kennis heeft van ontbrekende zaken die van belang zijn voor het kwaliteitsbeleid, dient deze te melden. Voldoet de aannemer, directievoerder of architect niet aan deze waarschuwingsplicht, of maakt hij fouten, dan draait elke partij op voor alle schade die daaruit voortvloeit.