Intuïtieve voorspellingen corrigeren

Intuïtieve voorspellingen corrigeren
Het leven biedt ons talloze mogelijkheden om voorspellingen te doen. Economen voorspellen de inflatie en werkloosheid, financieel analisten omzet, militaire strategen slachtoffers, durfkapitalisten kantoor huren groningen de winstgevendheid van activa, uitgevers oplages, aannemers de tijd die het kost om een project te voltooien, koks de verwachte populariteit van bepaalde gerechten, architecten de hoeveelheid beton die nodig is voor een gebouw, brandweercommandanten de hoeveelheid bluswagens die nodig is om een brand te blussen. In ons privéleven kantoor huren leeuwarden voorspellen we de reactie van onze partner op het voorstel om te verhuizen of proberen we in te schatten hoe we tegen een nieuwe baan zouden aankijken. Sommige voorspellingen, zoals de voorspellingen van architecten, zijn gebaseerd op berekeningen, uitgebreide tabellen en analyses van vergelijkbare situaties. Andere hebben te maken met intuïtie en Systeem r, in twee varianten. Sommige intuïtieve oordelen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op vaardigheid en expertise, verkregen door ervaring. De snelle en automatische inschattingen en keuzen van schaakgrootmeesters, brandweercommandanten en artsen (door Gary Klein beschreven in onder kantoor huren amsterdam andere Sources of Power) zijn hier goede voorbeelden van – oplossingen voor problemen dienen zich snel aan omdat men bepaalde signalen herkent. Andere intuïtieve oordelen, die voor de buitenstaander soms niet te onderscheiden zijn van de hiervoor genoemde, komen voort uit heuristiek en omvatten het vervangen van een lastige vraag door een gemakkelijke. Deze intuïtieve oordelen gaan gepaard met een hoge mate van vertrouwen, zelfs al zijn ze gebaseerd op niet-regressieve evaluaties van zwakke aanwijzingen. Uiteraard kantoor huren schiphol worden veel oordelen, vooral in een professionele context, beïnvloed door een combinatie van analyse en intuïtie.