Investeringsstrategieën

Gerelateerde afbeelding
Laag investeringsstrategieën worden onderscheiden: Dog desinvesteren Star beschermen en verder investeren Question mark investeren of desinvesteren Cash cow investeringen voor het op peil houden van het marktaandeel. Philips wil af van ouderwetse componenten Philips verkoopt de meest winstgevende fabrieken van de componentendivisie. Het gaat om de productie van zogeheten passieve componenten die oudere technieken gebruiken, zoals beeldschermen. Deze fabrieken genereren nu een omzet van een miljard gulden. Het elektronicaconcern wil zich gaan richten op de zogenaamde actieve componenten. Die worden voornamelijk in digitale apparaten gebruikt. Op deze producten maakt Philips nu nog verlies, maar het bedrijf denkt dat op termijn met deze modernere componenten meer winst te maken valt dan met passieve componenten. Het geld dat de vergaderruimte breda verkoop van de passieve componenten oplevert, zal worden vrijgemaakt voor investering in de nieuwe digitale technologie, aldus het bedrijf. Philips is al langere tijd bezig zijn positie in de componentensector aan het heroverwegen.
In figuur 2.12 wordt de investeringsstrategie voor de verschillende ssu ’s weergegeven door middel van een open pijltje. Hieruit valt af te leiden dat de cash flow, voortkomend uit de cash cow, met name geïnvesteerd wordt in het question mark en de star ssu’s. Met een gesloten pijltje wordt de ideale ontwikkeling van de ssu’ s binnen de matrix aangeduid.
De positie van een ssu in de Boston Consulting-matrix is ook van betekenis voor de inhoud van de marketinginstrumenten: product, prijs, promotie en distributie. Er kunnen namelijk strategieën per marketinginstrument uit worden afgeleid. Bijvoorbeeld: het verhogen of verlagen van de prijs, het uitbreiden of inkrimpen van de distributiekanalen enzovoort.
In figuur 2.13 staan in elk kwadrant de strategieën voor de afzonderlijke marketinginstrumenten aangegeven.