Kenmerken van een gezonde organisatie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Kenmerken van een gezonde organisatie en van succesvol management
In hun boek In search of excellence hebben Peters en Waterman (in 1982) acht kenmerken beschreven van kantoor huren groningen succesvol management.
Succesvol management
Acht kenmerken van ‘excellentie’: Actiegerichte oriëntatie. Een voorkeur om iets te ondernemen in plaats van het eindeloos bestuderen en analyseren van een idee. Klantgerichte instelling. Weten wat zijn voorkeur heeft en hem bedienen. Autonomie en ondernemingsgeest. Het bedrijf in kleinere eenheden opsplitsen en aanmoedigen dat onafhankelijk en concurrerend wordt gewerkt. Productiviteit door inzet kantoor huren leeuwarden van mensen. Tot het besef van de werknemers door laten dringen dat inzet essentieel is en dat zij meeprofiteren van het succes van de onderneming. Persoonlijke inzet en waardebewustzijn van het management. Ervoor zorgen dat de managers voeling houden met de essentie van de onderneming en een sterke bedrijfscultuur stimuleren. Schoenmaker, blijf bij je leest. Doen, waar de onderneming het beste in is. Een eenvoudige organisatie met een kleine staf. Weinig administratieve en bestuurlijke schakels en weinig mensen aan de top. Vrijheid in gebondenheid. Zorgen voor het naleven van kantoor huren amsterdam de centrale waarden van de onderneming gecombineerd met respect voor alle werknemers die die waarden aanvallen.
Nu zijn deze acht kenmerken bij zeer goed functionerende (‘excellente’) organisaties waargenomen. De mate waarin deze kenmerken aanwezig waren, verschilde. Ook is bekend dat enige jaren na het onderzoek niet alle ‘excellente ondernemingen’ nog zo excellent waren. De verklaringen voor succesvol management zijn soms zeer complex. Alléén het voldoen aan de acht kenmerken is géén garantie voor succes, of anders gezegd: het aannemen of het invoeren van die acht kenmerken maakt een onderneming nog niet succesvol. Succesvolle ondernemingen hebben wel kantoor huren schiphol die kenmerken, maar het eenmaal hebben van die kenmerken maakt de onderneming niet als vanzelfsprekend blijvend succesvol.
In het boek Built to Last: successful ha bits of visionary companies ( 1994), een spraakmakend boek dat al wordt vergeleken met In search of excellence, onderzoeken de auteurs Collins en Porras ‘visionaire bedrijven’, dat wil zeggen ondernemingen met visie die ergens in uitmunten. In dit boek wordt een aantal hardnekkige managementmythes ter discussie gesteld. Succesvolle ondernemingen hebben echter wel een kernideologie, zo stellen Collins en Porras.