Komende klantenorders

Het is van belang dat een planner dit schema zodanig weet in te vullen dat er voldoende beschikbaar is voor nog komende klantenorders. Er moet echter niet te veel voorraad overblijven met een risico incourant. Vaak stelt men hier een norm aan in de vorm van een maximum uitgedrukt in weken voorraad van het product. Neem aan dat de norm in ons voorbeeld vier weken voorraad kantoor huren per uur groningen bedraagt. Als de jaaromzet 520 stuks bedraagt, bedraagt de norm voor het maximum 40 stuks. De weekomzet is namelijk gelijk aan de jaaromzet gedeeld door het aantal weken per jaar (520/52 = 10). Voor vier weken voorraad is dat dus 40 stuks. Tot slot noemen we, onder de categorie theoretische voorraad, het begrip veiligheidsvoorraad. Dit is de berekende voorraad die dient om het effect van kantoor huren per uur leeuwarden afwijkingen tussen de voorspelde vraag en het werkelijke verbruik op te vangen. Het onderwerp veiligheidsvoorraad wordt in paragraaf 4.6 nader aan de orde gesteld.
De theoretische-voorraadbegrippen worden veelvuldig toegepast in bestelsystemen, zoals het BQ-systeem (zie paragraaf 4.4) en het MRPsysteem, dat in hoofdstuk 6 aan de orde komt. Deze begrippen geven informatie weer die voor de materiaalplanner in een productiebedrijf of een inkoper kantoor huren per uur amsterdam in een handelsbedrijfvan belang zijn. De getallen worden vaak als
een soort instelwaarde gebruikt om het computersysteem de juiste voorstellen te laten doen aan de planners in het geval van bijvoorbeeld voorraadaanvullingen. Bij kostenoptimalisatie gaat het er voornamelijk om het risicokapitaal van de onderneming, ofwel de economische voorraad te optimaliseren. Naast de kosten van de economische voorraad zelf zijn er echter meer kantoor huren per uur schiphol aspecten die een rol speien bij voorraadkosten, zoals de kosten van neeverkoop. In paragraaf 4.2 gaan we daar verder op in.
ant en klant. Men spreekt dan van voorraadbeheer in een punt. Punt;schakel In een beperkt aantal gevallen is dit realistisch. Het werkt bijvoorbeeld bij een zelfstandige detaillist of in het geval van een producent van eenvoudige producten. Deze ondernemers verkopen meestal afzonderlijke producten en ze zijn financieel eigenaar van de producten. Per specifiek product kan een optimale voorraadvorming plaatsvinden. De voorraad kan zieh voor of na een productieproces bevinden. Een leverancier van plaatstaal kan kant-en-klare platen neerleggen die op een standaardmaat gesneden zijn. Dan ligt de voorraad na de productie. Ook kan de leverancier ervoor kiezen om alleen te leveren na ontvangst van een klantenorder. Dan ligt de voorraad voor productie. Dit heeft alles te maken met snelheid en aantal productnummers die op voorraad gehouden moeten worden. Dit is weergegeven in figuur 4.6. De plaats van de voorraad maakt voor de berekeningen niets uit.