Kostenverlaging/efficiëntieverbetering

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De volgende kerntaken zijn aan te geven: Kostenverlaging/efficiëntieverbetering Dit effect is op vele manieren te bereiken. Te denken valt aan een betere machinebezetting, het verminderen van tussenvoorraden, verandering lay-out, enzovoort. Versnellen van de levertijd Hoewel niet in strikte zin leidend tot kostenverlaging, kan het kantoorruimte huren groningen versnellen van de levertijd wel een bijeffect hebben dat tot kostprijsverlaging leidt. Verbeteren kwaliteit Hiervoor geldt hetzelfde als bij levertijd. Verbeteren van de kwaliteit brengt veelal mee dat het productieproces verbetert, met als gevolg lagere uitval, minder afval, enzovoort. Invoeren ploegendienst Dit zou met name in kapitaalintensieve bedrijven tot kantoorruimte huren leeuwarden een hogere bezetting van de productiecapaciteit leiden.
De genoemde kerntaken kunnen de volgende consequenties hebben:
Ten aanzien van het personeel: bijscholing/ opleiden; bredere inzetbaarheid; veranderen van de omvang; verandering werktijden.
Ten aanzien van de middelen: vervanging c.q. aanpassing machines; verbeteren lay-out; verbeteren flexibiliteit; beslag op werkkapitaal.
Ten aanzien van de managementsystemen: productieplanning; invoeren werkoverleg/kwaliteitskringen; efficiën tiemeting; beloningssystematiek.
Marketing Hoewel kantoorruimte huren amsterdam wellicht niet de grootste kostenpost vertegenwoordigend, kan de marketingafdeling door betere analyses bereiken dat de kostprijs daalt. Hier is dus sprake van een meer indirect effect op de kostprijsverlaging.
De volgende kerntaken zijn aan te geven: Analyseren afzetpatronen Door een nauwkeurige analyse van de afzetpatronen kan in sommige gevallen bereikt worden dat de productie kantoorruimte huren schiphol gelijkmatiger plaatsvindt. Wellicht stijgen de kosten door het aanhouden van meer voorraden, maar deze kunnen dan gecompenseerd worden door een gelijkmatiger bezetting van het productieapparaat, waardoor de productiekosten per eenheid product kunnen dalen.