Kwaliteitsborging

Gerelateerde afbeelding

Indien een kwaliteitssysteem is ingevoerd zal moeten worden gezorgd dat het kwaliteitssysteem blijft voldoen aan de gestelde eisen. Dit geschiedt met behulp van kwaliteitsborging. Hieronder wordt ver- kwaliteitsborging staan: het geheel van geplande en systematische acties die nodig zijn om aan te tonen dat het product of dienst voldoet aan de gestelde eisen. Met andere woorden, kwaliteitsborging is het zekerstellen van de kwaliteitsbeheersing. In het voorbeeld: het doorlichten van het kwaliteitssysteem.
Meten van klantentevredenheid klantentevredenheid Om de kwaliteit van de producten en diensten te flexplek huren groningen verbeteren zal de kwaliteit van de geleverde prestaties telkens moeten worden gemeten. In het voorbeeld: het uitdelen van cursusevaluatieformulieren na afloop van een cursus waarbij aan de cursist wordt gevraagd een beoordeling te geven over de geleverde prestatie.
Aanbrengen van verbeteringen verbeteringen Naar aanleiding van de kwaliteitsmetingen bij de klant kan worden besloten de specificaties van het product of dienst aan te passen. In het voorbeeld: betere cursusdocumentatie, extra technische ondersteunende middelen.
Het hiervoor beschreven kwaliteitssysteem dient voor ISO-certificering te worden vastgelegd en flexplek huren amsterdam gedocumenteerd. Vervolgens zal een certificatie-instelling de opdracht worden gegeven voor het uitvoeren van audit. audit Audit is een examen waarbij gekeken wordt of de organisatie voldoet aan alle eisen die de 1so-normen stellen. Voor dit examen wordt het beschreven kwaliteitssysteem bestudeerd en vervolgens wordt in de organisatie nagegaan of men ook werkelijk de beschreven procedures naleeft.