lnspelen op consumentengedrag


Wal is de invloed van consumentengedrag op logistiek?
De afnemer en met name de consumptieve afnemer vertoont een steeds grilliger aankoopgedrag. In dat verband ontmoeten we in de literatuur het begrip massa-individualisering. Met name flexplek huren groningen in de foodbranche heeft men al lange tijd nagedacht over concepten om zo goed mogelijk aan die consumentenwensen tegemoet te kunnen komen. Genoemde onderwerpen vormen het hart van deze paragraaf.
2.2.1 Massa-individualisering We kunnen de relevantie van het marketingconcept illustreren met voorbeelden die betrekking hebben op de verschillende schakels. De industriele afnemer of consument flexplek huren leeuwarden behaart daarbij centraal te staan. Met name in de levensmiddelenbranche is veel onderzoek gedaan naar de gevolgen van deze ‘customer-first’ -filosofie. Onder de paraplu efficient consumer response (ECR) zijn en worden erveel projecten uitgevoerd om deze consumentgerichte vis . ie van een nadere inhoud te voorzien. ECR wil bereiken dat de echte eindconsument centraal wordt gesteld in het denken en handelen van alle ondernemingen in een bedrijfskolom. De consument van vandaag verlangt kwalitatief hoogwaardige producten, een ruim assortiment in de winke!, geen ofweinig out-of-stocks en acceptabele
prijzen. Zonder nauwe flexplek huren amsterdam samenwerking met zijn leveranciers, kan een retailer nooit alleen voldoen aan de eisen van de hedendaagse consument. Ondernemingen in een keten moeten de krachten gaan bundelen om hieraan tegemoet te komen. Om aan de uiteenlopende wensen van verschillende consumenten te kunnen voldoen, introduceren ondernemingen steeds meer verschillende producten en diensten. Een woordvoerder van Albert Heijn spreekt in dit verband over 16 miljoen marktsegmenten in Nederland: voor iedere consument een op maatgesneden product. Van Asseldonk (1998) noemt dit verschijnsel massa-individualisering. Het kenmerk van massa-individualisering is het leveren van een op de klant toegesneden product of dienst (maatwerk) tegen de kosten van een standaardproduct (confectie). Klauten waarderen vooral die producten, die aan flexplek huren schiphol hun eisen, wensen en specificaties ( customizing) voldoen, maar daar liever niet meer voor betaten dan voor het standaard (commodity) product.
Het probleem om massa-individualisering te realiseren is dan ook duidelijk: bij standaardproducten zijn door middel van een hoog volume schaalvoordelen te realiseren en zijn de kosten dus lager dan bij maatwerk. Anders gezegd: massa is goedkoop, maatwerk is duu r. In zekere zin combineert massa-individualisering dus het beste uit twee ‘werelden; zie figuur 2.2.