lnvloed van de logistiek op het ondernemingsresultaat

lnvloed van de logistiek op het ondernemingsresultaat Hoe kan logistiek het ondernemingsresultaat be”invloeden?
Ondernemingsresultaat
Met behulp van figuur 3.16 kunnen we ten minste vier logistieke invloeden op het ondernemingsresultaat signaleren: 1 marktverbreding; 2 kostenverlaging; 3 omloopsnelheidsverhoging; 4 uitbesteding kantoor huren per uur groningen van bepaalde activiteiten.
We zullen deze logistieke invloeden kort bespreken en illustreren met een voorbeeld.
Marktverbreding of marktontwikkeling is het aanbieden van bestaande producten op nieuwe markten. Hoewel het marktaandeel kantoor huren per uur leeuwarden van een onderneming hierdoor kan gaan stijgen, spreekt het voor zieh dat er een stijging van de logistieke kosten mee verbanden is. Echter, als de omzet meer stijgt dan de kosten, kan er per saldo een winststijging ontstaan.
VOORBEELD 3.1 Het marktaandeel stijgt bij R
Producenten van plastic buizen opereren op een oligopolistische markt (weinig aanbieders, veel vragers). We bekijken de strategie van twee ondernemingen, nader aan te duiden als P en R. Onderneming Pis gevestigd in het westen van Nederland. Zij produceert op voorraad en beschikt over een centraal magazijn. Orders worden tweemaal per week afgeleverd bij klanten (aannemers, doe-het-zelfzaken enzovoort). De logistieke strategie richt zieh vooral op verlaging van de kantoor huren per uur amsterdam voorraadkosten. Om die reden wordt er slechts op een plaats voorraad aangehouden. Relatief hoge transportkosten zijn het gevolg.
Kostenverlaging
Onderneming R is gevestigd in Noord-Nederland. Zij produceert op voorraad. De totale voorraad van het bedrijf ligt verspreid over veertien regionale depots in Nederland. Orders worden dagelijks uitgeleverd, ook komen klanten de goederen halen. De logistieke strategie richt zieh vooral op snelle en betrouwbare levering. Om die reden heeft het bedrijf dicht bij de klanten depots gevestigd. Dit resulteert in relatief hoge voorraden en relatief lage transportkosten. Wanneer kantoor huren per uur schiphol we het succes van een strategie mogen afmeten aan de toeneming van het marktaandeel, dan heeft de praktijk uitgewezen dat de strategie van onderneming R het meest succesvol blijkt te zijn.
Kostenverlaging
Kostenverlaging kan nooit een zelfstandige doelstelling zijn. Het gaat over het minimaliseren van kosten, gegeven een bepaalde servicegraad. Zeker in het licht van het kwaliteitsstreven in de logistiek zal verlaging van kosten bij veel ondernemingen vaak niet de primaire logistieke doelstelling zijn. Zie voorbeeld 3.2.
>