Logistieke uitdagingen

Welke logistieke ui!dagingen biedt de markt?
De in ons vakgebied bekende auteur Martin Christopher beschrijft in een van zijn boeken (2004) een viertal uitdagingen voor kantoor huren per uur groningen het logistiek management in bedrijven en andere organisaties: 1 customer-service-explosie; 2 tijdreductie; 3 globalisatie; 4 organisatorische integratie. Ad 1 Customer-service-explosie Er bestaat geen twijfel meer over het feit dat de hedendaagse klant veeleisender is geworden. Dat geldt niet alleen kantoor huren per uur leeuwarden op het gebied van de productkwaliteit ende prijs/kwaliteitsverhouding, maar zeker ook op het gebied van service. Daar waar producten in steeds meer markten in technische zin op elkaar lijken, moeten producenten op zoek naar onderscheidende concurrentievoordelen in de vorm van toegevoegde waarde door customer service. Bedrijven als Zara, Toyota, Dell en Xerox hebben customer service en onderscheidend vermogen hoog in hun vaandel staan. Dat zijn nu precies ook de bedrijven waar logistiek management al jarenlang een belangrijke directiefunctie is. Bij die bedrijven kantoor huren per uur amsterdam is service niet slechts een reclamekreet, maar de erkenning dat het managen van de logistiek rond customer service de belangrijkste bron is om concurrentievoordeel te realiseren.
Zara reageert snel op veranderingen in de rnarktvraag
Ad 2 Tijdreductie Tijd is voor veel ondernemingen steeds meer een kritisch managementonderwerp geworden. Productlevenscycli zijn korter dan ooit, industriele klanten en distributeurs eisen just-in-timeleveringen, supermarkten willen vijf uur na bestellen worden herbevoorraad en consumenten stappen gemakkelijk over op een ander product, als hun eerste keuze kantoor huren per uur schiphol niet ogenblikkelijk beschikbaar is. Door uitgekiend lead time management kan de logistieke functie een belangrijke bijdrage leveren aan het op de juiste tijd en de juiste plaats beschikbaar hebben van goederen en diensten. De gedachte achter lead time management is eenvoudig: hoelang duurt het om een klantenorder om te zetten in inkomsten (cash) voor het bedrijf? Vanaf het moment dat er grondstoffen worden ingekocht, via het produceren van het product in een fabriek toten met het afleveren aan de klant en het verlenen van service en nazorg, bestaat er een complex netwerk van relaties, dat nauwkeurig gemanaged moet worden om ervoor te zorgen dat klanten behouden blijven. Het zo veel mogelijk beheersen en reduceren van de doorlooptijd tijdens dat proces, is de werkelijke uitdaging voor logistics lead time management.