Logistiekvriendelijk ontwerpen

Een fraai voorbeeld van logistiekvriendelijk ontwerpen kan worden gevonden bij Damen Shipyards in Gorinchem. Dit bedrijf heeft kans gezien om te groeien en bloeien in een bedrijfstak die het zwaar te kantoor huren per uur groningen verduren heeft. Concurrenten in deze bedrijfstak maken doorgaans elk schip op bestelling en beginnen pas te bouwen wanneer zij de order binnen hebben. Damen biedt daarentegen een standaardassortiment baggerschepen. sleepboten enzovoort die worden geassembleerd uit standaardmodules. Hierdoor is Damen erin geslaagd de orderdoorlooptijd met een factor tien te bekorten. Dit biedt de klanten de mogelijkheid kantoor huren per uur leeuwarden om snel in te speien op andere marktontwikkelingen. Daarnaast kan men de kostbare financiering tijdens de bouw van een schip – een gebruikelijke voorwaarde in deze bedrijfstak vermijden. Werk uit wat de commerciele en logistieke voor- en nadelen zijn voor Damen en zijn klanten.
Bij Damen worden sleepboten geassembleerd uit standaard modules die op voorraad zijn
2.3.5 Assortiment Er zijn slechts weinig ondernemingen die maar een product in hun productieprogramma voeren. Meestal gaat het om een scala van producten, die op een of andere wijze een relatie met elkaar kantoor huren per uur amsterdam hebben. In deze subparagraaf zullen we een aantal assortimentsbegrippen behandelen. Daarbij komen ook de portfoliobenadering ende groeistrategie aan de orde.
Onder een product verstaan we elk artikel dat in het productieprogramma van de Fabrikant of het verkoopprogramma van een handelsbedrijf als zelfstandige eenheid wordt onderscheiden.
Onder een productgroep verstaan we een verzameling producten die nauw met elkaar samenhangen op grond van productie-en/of a fzetcri teria.
Onder een assortirnent verstaan we een verzameling productgroepen of artikelgroepen.
Met betrekking tot de begrippen productgroep en assortiment moet vervolgens nog onderscheid worden gemaak:t tussen de breedte en de diepte van het desbetreffende begrip; zie hiervoor figuur 2.7. De breedte van een productgroep heeft betrekking op het aantal verschillende artikelen dat de productgroep omvat, bijvoorbeeld radio en televisie. De diepte van een productgroep heeft betrekking op het gemiddelde aantal varianten dat een artikel uit de kantoor huren per uur schiphol productgroep omvat. We kunnen hierbij denken aan verschillende uitvoeringen, typen en merken van eenzelfde product.
De breedte van het assortiment heeft betrekking op het aantal verschillende productgroepen dat het assortiment telt. De diepte van het assortiment wordt op vergelijkbare wijze gedefinieerd als de diepte van een productgroep; met dien verstande dat het gaat over het gemiddelde aantal varieteiten dat een product uit het assortiment omvat.
Product