Motivatie: een nadere verkenning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Motivatie: een nadere verkenning
Arbeidsprestaties kunnen in onze maatschappij niet zomaar worden afgedwongen. Dit betekent dat men in het realiseren van doelstellingen in een organisatie moet kunnen steunen op de bereidheid van andere mensen om hieraan mee te werken. Om kantoorruimte huren groningen te weten te komen waar die bereidheid op steunt ontkomt men er niet aan om zich nader te verdiepen in hetgeen mensen beweegt dingen wel of niet te doen.
motivatie Onder motivatie wordt verstaan: het geheel van redenen en motieven dat de mens beweegt om dingen te doen of juist niet te doen of deze op de ene of andere manier te doen. In beginsel schuilt achter elke menselijke handeling een (bewust en onbewust) motief. morief In dit verband verstaan we onder motief: een rationele of emotionele impuls die op de wil werkt en tot activiteit aanzet.
Motiveren is dan: het inspelen op de behoeften van de ander teneinde zich te verzekeren van een bereidheid kantoorruimte huren leeuwarden die nodig is om samen met de leiding de gestelde doelen te bereiken. Opgemerkt kan worden dat het begrip ‘motiveren’ aan inhoud heeft gewonnen sinds Maslow (zie subparagraaf 8.5. 1 ) ons heeft laten zien dat mensen zich kenmerken door een verscheidenheid aan behoeften. Dit geldt uiteraard ook voor mensen die in organisaties als ‘doelrealiserende samenwerkingsverbanden’ werkzaam zijn. Dit heeft tot gevolg dat aan de omstandigheden waaronder arbeid verricht wordt eigentijdse eisen worden gesteld. Dit betekent onder meer dat de arbeidsorganisatie die uitsluitend en alleen afgestemd is op het inspelen op materiële behoeften van de kantoorruimte huren amsterdam medewerkers om grondige herziening vraagt. Die materiële omstandigheden zijn immers niet het enige waarin medewerkers zijn geïnteresseerd. Gaat het dan niet langer om de prestaties, maar eerder om het de mensen naar de zin te maken? Het tijdperk dat mensen erin zullen slagen om hun behoefte aan welvaart en welzijn te bevredigen zonder aan het kantoorruimte huren schiphol arbeidsproces deel te nemen of dit alleen ten eigen nutte aan te wenden, ligt vooralsnog ver buiten ons bereik. Een verkenning naar hetgeen mensen ‘beweegt’ tot arbeid is dus (nog steeds) van groot belang.