Naast formele ook informele organisatie

Gerelateerde afbeelding

Naast formele ook informele organisatie
De (formele) organisatie leren we kennen als wordt gelet op het officieel vastgestelde ‘raamwerk’. Ter verduidelijking kan dit raamwerk aangevuld worden met functie- en taakbeschrijvingen en met in acht te nemen richtlijnen en procedures. De formele kantoorruimte huren groningen organisatie is dan de door de leiding ingestelde taakverdeling aangevuld met functie- en taakbeschrijvingen, richtlijnen en procedures. Dit wordt vaak vastgelegd in schema’s, procedurevoorschriften, enzovoort.
In de praktijk van alledag is dan toch dikwijls nog aanvulling nodig op deze formele voorschriften. Niet alles is immers van tevoren te voorzien. Er worden dus ook aanvullende gedragsregels gevormd, waardoor de te spelen ‘rol’ (nog) beter kan worden vervuld, hoewel dit niet officieel is vastgelegd. Soms wordt zelfs afgeweken van vroeger kantoorruimte huren leeuwarden ooit eens vastgestelde regels. Dit nu wordt informele organisatie genoemd.
Informele organisatie Informele organisatie kan de formele organisatie op een positieve wijze aanvullen en ondersteunen. Informele organisatie kan zich echter ook tegen de formele organisatie keren. In dat geval is er sprake van niet-gewenst gedrag bij taakvervulling in de vorm van oneigenlijke uitoefening van bevoegdheden of het te precies volgen van richtlijnen en procedures, waardoor bijvoorbeeld allerlei vertragingen ontstaan.
In gevallen waarin de kantoorruimte huren amsterdam informele organisatie zich keert tegen de formele organisatie is dikwijls sprake van een vorm van steun vinden bij elkaar, of een zich gezamenlijk indekken. Dit doet zich bijvoorbeeld wel voor als een
groepsgewijze productiebeperking, weerstand tegen organisatieverandering of tegen een in te stellen organisatieonderzoek. Vaak doet zich dit voor in de vorm van groepsreacties.
Uit deze voorbeelden blijkt dat de rol van de informele organisatie positief, negatief of neutraal kan zijn in de formele organisatie. Dit is afhankelijk van de mate waarin de informele en de formele doelstellingen met elkaar overeenkomen, respectievelijk neutraal zijn ten opzichte van elkaar. Indien de formele organisatie benadeeld wordt door de informele organisatie moet ze in het geweer komen. Indien de formele organisatie niet tijdig genoeg afwijkingen constateert kunnen zeer nadelige situaties ontstaan. Het kan dan gebeuren dat kantoorruimte huren schiphol groepen na enige lijd blijken bezig te zijn met totaal eigen opvattingen en doelstellingen die gewoon niet passen in de formele organisatie. Soms is het dan ook zo dat de formele organisatie zich moet gaan aanpassen aan de informele. Er worden dus ontwikkelingen gesanctioneerd die eerst niet bedoeld waren.
formele organisatie De formele organisatie heeft de macht om zichzelf te handhaven. Dit geldt dan vooral voor de gezagsverhoudingen (zie hoofdstuk 1), structuur, afspraken, procedures, enzovoort. Er is een groot terrein waarop de formele organisatie met haar macht niets doet. Een gebied waar haar macht onmacht blijkt te zijn. cg.1.qm•·•
informele organisatie
Stakingen zijn hiervan een sprekend voorbeeld. Een chef kan wellicht nog van een ondergeschikte eisen dat hij iets doet op een bepaalde wijze. Over de samenwerking
van en met collega’s kan de superieur, al heeft hij nog zoveel macht, weinig dwingends eisen.