Nieuwe webtechnologie

Gerelateerde afbeelding

In Nederland zijn de afgelopen jaren de wervingsbureaus als arbeidsbemiddelaars voor kaderpersoneel snel in belang toegenomen. Men kan wervingsbureaus eveneens benaderen wanneer men een nieuwe werkkring zoekt.  Werven op het web Werkzoekenden kunnen op steeds meer plekken terecht voor het vinden van een baan. Vooral werkgevers die op zoek zijn naar jonge hoogopgeleide werknemers maken gebruik van Internet. Uit onderzoek is gebleken dat tweederde van de Internetgebruikers vindt dat het een geschikt medium is voor oriëntatie op de arbeidsmarkt. Werven via Internet begon met automatisering, maar inmiddels werven bijna alle sectoren op Internet. Het voordeel van web-recruitment is dat het een lage toegangsdrempel heeft. Er kan veel informatie op een site worden gezet. Door een gelaagde opbouw kan toch worden voorkomen dat iemand wordt bedolven onder informatie. Verder zorgt de extra informatie voor een betere zelfselectie, waardoor de kandidaten die reageren beter aansluiten bij het gevraagde profiel. Nieuwe webtechnologie zorgt ervoor dat heel veel curricula vitae snel, elektronisch kunnen worden behandeld. Een goede ingang om de digitale arbeidsmarkt op Internet te verkennen, is de website flexplek breda van Dataplace (www.banen.dataplace.nl). Op de site staat een inventarisatie van wat er voor Nederland zoal op Internet is te vinden over de arbeidsmarkt. Deze bevat gespecialiseerde vacaturesites, bedrijvensites en sites van wervings- en selectiebureaus. Een volgende ontwikkeling wordt waarschijnlijk het solliciteren met een webcam op het beeldscherm, zodat de sollicitant en de personeelsmanager elkaar kunnen zien.