Onderzoek naar hersenactiviteit

Naarmate we beter worden in een bepaalde taak, wordt de behoefte aan energie minder. Uit onderzoek naar hersenactiviteit blijkt dat het bij een bepaalde activiteit horende activiteitspatroon verandert naarmate de bekendheid met de activiteit toeneemt – minder gebieden in de hersenen flexplek huren groningen worden ingeschakeld.? Talent heeft een vergelijkbaar effect. Zeer intelligente mensen hoeven zich mentaal minder in te spannen om mentale vraagstukken op te lossen, wat te zien is aan zowel pupilomvang als hersenactiviteit. 8 Voor zowel fysieke als mentale inspanning geldt een soort van universele ‘wet van minste weerstand’.9 Volgens deze wet zullen mensen, als er verschillende manieren zijn om een bepaalde taak uit te voeren, altijd voor de minst inspannende weg kiezen. In economische zin is inspanning een kostenpost en wordt het verbeteren van vaardigheden flexplek huren leeuwarden door een kosten-batenanalyse bepaald. 10 Luiheid is in onze aard verankerd.
44 Deel 1 – Twee systemen
De taken die we onderzochten, verschilden aanzienlijk wat betreft hun invloed op de pupilgrootte. In de basis waren onze proefpersonen wakker, scherp en klaar om met de taak te beginnen – waarschijnlijk iets scherper en alerter dan gebruikelijk. Het onthouden van een of twee cijfers of het associëren van een woord met een cijfer (3 = DEUR) resulteerde in een tijdelijke verhoging van de mentale activiteit boven de basislijn, maar het effect was beperkt en bedroeg slechts 5 procent van de pupilverwijding die met een Plus-3-taak wordt flexplek huren amsterdam geassocieerd. (Een taak waarbij de proefpersoon twee toonhoogten moest onderscheiden, leverde al aanzienlijk grotere pupillen op.} Recent onderzoek heeft aangetoond dat het tegenwerken van de neiging om afleidende woorden op te lezen (zoals in figuur 2 in het vorige hoofdstuk} ook enige extra inspanning vergt. u Het opslaan van zes of zeven cijfers in het kortetermijngeheugen vereist meer inspanning. Ook het oplezen van uw eigen telefoonnummer of de geboortedatum van uw partner vereist een kort moment van significante inspanning, omdat u voor het geven van het antwoord een hele reeks van cijfers moet onthouden. De Plus-3-taak en het uit het hoofd vermenigvuldigen van twee uit twee cijfers bestaande getallen vormen voor de meeste flexplek huren schiphol mensen de bovenste limiet van hun kunnen. Wat maakt sommige cognitieve taken nu intensiever dan andere? Wat levert extra aandacht ons nu direct op? Wat kan Systeem 2 wel wat Systeem r niet kan? We kunnen nu proberen een antwoord op deze vragen te geven.