Outplacement

Gerelateerde afbeelding

Outplacement is een instrument dat in vele situaties uitkomst kan bieden. Onder outplacement wordt een planmatig begeleiden verstaan van outplacement het in vele gevallen gedwongen vertrek van de werknemer(s) met het doel deze(n) te helpen bij het vinden van een nieuwe, passende werkkring of andere toekomstbestemming op een voor de werknemer(s) en de organisatie verantwoorde wijze. 1s Uit deze omschrijving blijkt dat outplacement zowel betrekking kan hebben op individuele medewerkers als op groepen. Bij outplacement worden werknemers in opdracht van een organisatie door professionele adviseurs bijgestaan in het zoeken naar een andere werkkring. Bureaus die zich met outplacement bezighouden zijn geen arbeidsbemiddelingsbureaus, die een baan kunnen bieden. Het doel is de werkzoekende op het goede spoor te zetten. Uit de praktijk komt naar voren dat outplacement een hoog succespercentage kent en dat het aantal organisaties dat van outplacement gebruik maakt ieder jaar groter wordt. Outplacement is het meest effectief in een situatie waarin de werknemer nog in een werksituatie verkeert. Het instrument wordt minder effectief naarmate de kandidaat langer zonder werk is.
De begeleiding die bij outplacement aan een kandidaat gegeven kan worden, kan op vele gebieden liggen: • morele en psychologische ondersteuning; • loopbaananalyse; • hulp bij het definiëren van de loopbaanstrategie en hulp bij het zoeken van organisaties waar de kandidaat zich kan presenteren; • hulp bij correspondentie met organisaties, documentatie over organisaties enzovoort; • ondersteuning in het bedingen van kantoor huren amsterdam arbeidsvoorwaarden en in beoordeling van de arbeidsovereenkomst of in geval van zelfstandige vestiging, begeleiding in de startfase van de eigen organisatie; • introductie in de nieuwe werkkring; • het in kaart brengen van sterke en zwakke punten van de werknemer; • het aanleren en het toepassen van communicatieve vaardigheden, zoals sollicitatietechnieken; • begeleiding en training in interviewtechnieken en psychologische tests; • assistentie bij het schrijven van effectieve sollicitatiebrieven; • raadplegen van het contactennetwerk van het outplacementbureau; • het verkrijgen van advies tijdens salarisonderhandelingen.