Samenwerkingsverbanden tussen concurrenten

Gerelateerde afbeelding
Het lijkt op het eerste gezicht wat vreemd dat concurrenten met elkaar gaan samenwerken. Toch zien we dit de laatste tijd steeds vaker gebeuren. Enkele redenen hiervoor zijn: a een zelfstandige productontwikkeling is onbetaalbaar; b een penetratie op nieuwe (onbekende) markten wordt mogelijk; c de productie-efficiency wordt vergroot en de kwaliteitsbewaking wordt verbetert.
Met name in de high-tech en de automobielindustrie bestaat een traditie van samenwerking tussen concurrerende ondernemingen. Het gaat hier veelal om een samenwerking van Europese met Aziatische ondernemingen. 9
De samenwerking biedt vaak kans van slagen indien deze berust op de volgende uitgangspunten:
a Het strategisch doel van beide partijen valt samen, maar het concurrentiedoel verschilt. Voorbeeld: Philips en Du Pont werken samen aan de ontwikkeling en productie van de compact disc maar komen niet aan elkaars markten.
b De omvang van het marktaandeel van beide partners is relatief klein, zodat ze van elkaar afhankelijk zijn. Voorbeeld: Het flexplek breda Japanse bedrijf Fujitsu werkt onder meer samen met elektronicabedrijven die over een relatief klein en gelijkwaardig marktaandeel beschikken. Aangezien de belangrijkste concurrent, IBM, over een veel groter marktaandeel beschikt, zal het voor Fujitsu nog enige tijd duren voordat het zich kan losmaken van deze partners.
c Beide partijen geloven dat ze van elkaar kunnen Ieren en tegelijkertijd hun vaardigheden tegen de ander kunnen beschermen.
Voorbeeld: de samenwerking van Europese computerfabrikanten voor de realisatie van standaarden in computerarchitectuur en besturingssystemen.
Unilever en elektronisch zakendoen Uni lever heeft als eerste in het land een samenwerkingovereenkomst gesloten in de Verenigde Staten om op innovatieve wijze merkartikelen onder de aandacht te brengen en diensten te leveren aan teleshoppers die hun inkopen doen op Internet. Deze overeenkomst is gesloten met NetGrocer in New York, de eerste landelijke online supermarkt in de Verenigde Staten op Internet. Unilever verkrijgt het exclusieve recht op advertenties, marketing en research voor een selectie van haar productcategorieën, het zogenaamde ‘exclusive category sponsorship’. Als onderdeel van deze samenwerking krijgt NetGrocer toegang tot Uni levers expertise op het gebied van marketing, categoriemanagement en distributie. Deze overeenkomst stelt Unil ever en NetGrocer in staat de consumenten beter te begrijpen, waardoor zij hen ook beter van dienst kunnen zijn met individueel gerichte, interactieve marketingprogramma’s. De samenwerking met NetGrocer toont opnieuw Unilevers voornemen om haar uitgebreide kennis en ervaring ten dienste te stellen van lokale consumenten. De beide bedrijven creëren hiermee een toonaangevende rol in de markt voor elektronisch zakendoen en voegen nieuwe kanalen toe aan de wereldwijde marketingmix.