Seriële afhankelijkheid

Gerelateerde afbeelding
Kiest men voor interne differentiatie, (F-structuur), dan ontstaat de seriële afüankelijkheid. Hiervan is sprake bij de bekende indeling: inkoop – productie – verkoop. De achtereenvolgende fasen van bewerking zijn nu direct afhankelijk van elkaar – ze kunnen elkaar in de dagelijkse procesgang verstoren – en de samenhang in de volgorde van bewerken is dwingend/voorspelbaar. Er zal een inkoopactiviteit moeten plaatsvinden voordat productie iets kan gaan beginnen en pas daarna – voorspelbaar – zal verkoop kunnen beginnen. De kans op verstoring is groter dan kantoorruimte huren groningen bij ‘gepoolde’ afhankelijkheid. Vallen de inkoopactiviteiten stil, dan weet men al dat na enige tijd productie zonder materialen en grondstoffen komt te zitten en dat even later verkoop zonder producten naar klanten moet. Bij seriële afhankelijkheid moeten de activiteiten dus nauwgezetter op elkaar worden afgestemd dan bij ‘gepoolde’ afhankelijkheid. In figuur 6.17 hebben we de seriële afhankelijkheid schematisch weergegeven.
Wederzijdse afhankelijkheid Als er tussen verschillende fasen van bewerking of tussen afdelingen geen dwingende/voorspelbare volgorde is, terwijl deze fasen of afdelingen wel direct afhankelijk van elkaar zijn, elkaar dus in de dagelijkse procesgang kunnen verstoren, dan spreken we van wederzijdse afhankelijkheid.
We nemen als voorbeeld het ontwerpproces van een nieuw model koffiezetapparaat in een kantoorruimte huren leeuwarden bedrijf dat een F-structuur heeft. De ontwikkelingsafdeling (Research & Development) heeft een eerste idee op papier gezet voor hét koffiezetapparaat voor de tweede helft van de jaren negentig. Voordat dit ontwerp daadwerkelijk op de markt kan komen, zal richting marketing/verkoop eerst moeten worden nagegaan of dit model datgene is waar de consument op zit te wachten. Van productie moet de informatie komen of dit model op de huidige machines kan worden geproduceerd of dat er nieuwe machines en nieuwe technieken aangeleerd moeten worden. Aan inkoop moet gevraagd worden of de in te kopen materialen en grondstoffen de komende jaren te verkrijgen zijn op de inkoopmarkt, en of deze materialen en grondstoffen eventueel wettelijk verboden zijn.
De ontwikkelingsafdeling kantoorruimte huren amsterdam heeft deze reacties van de collega-afdelingen zonder meer nodig. Ze is direct afhankelijk. Echter, op welk tijdstip de reactie van elke afdeling binnen zal komen is niet voorspelbaar. Wat de aard van de reactie zal zijn is evenmin voorspelbaar (geweldig idee/technisch onuitvoerbaar/helemaal niks/met enige wijzigingen wel haalbaar). Overigens, wanneer alle afdelingen gereageerd hebben op het eerste idee, heeft men inmiddels vier concept-versies van het nieuwe koffiezetapparaat gemaakt. Zodra de ontwikkelingsafdeling de reacties heeft verwerkt in een nieuw voorstel, komt dus versie vijf van het ontwerp en de ronde langs de afdelingen kan weer beginnen. In dit soort kantoorruimte huren schiphol situaties loopt men het risico dat men met elkaar praat met verschillende versienummers voor de geest. Dat kan zeer verstorend werken tijdens een ontwikkelingsproces. Bij dit type afhankelijkheid is een zeer nauwkeurige onderlinge afstemming vereist.