Sg geïndexeerde grondwaarde

In dit geval rest na 30 jaar alleen de met sg geïndexeerde grondwaarde. Deze methode veronderstelt dat huidige grondwaarde en opstalwaarde bekend zijn. Een gevoelige aanname bij deze methode is de parameter sg: de te verwachten stijging van de grondwaarde. Daarnaast moeten we de gevonden grondwaarde mogelijk nog verminderen met de kosten goedkoop kantoor huren groningen van sloop en bouwrijp maken. Berekening restwaarde: de waardeontwikkelingsmethode Deze methode passen we toe als een object in de loop der tijd zijn waarde behoudt of de waarde zal stijgen of eventueel zal dalen. Deze methode goedkoop kantoor huren leeuwarden passen we vooral toe bij huurwoningen. Als restwaarde voor huurwoningen nemen we de marktwaarde: de waarde die de woning heeft als deze verkocht wordt. In de volgende vergelijking is de restwaarde (RWr) een functie van de huidige vrij op naam waarde (Wo) en een index voor de waardestijging (i). Ook hier corrigeren we de gevonden restwaarde met de transactiekosten (kopers kosten kk). Bij huurwoningen is Wo veelal de huidige VON-prijs. Berekening restwaarde: de huidige goedkoop kantoor huren amsterdam waarde methode Bij deze methode beschouwen we de huidige waarde k.k. per vierkante meter BVO (HW) van een vergelijkbaar object dat echter op het moment van beschouwing al een leeftijd heeft van t jaar. Die waarde nemen we als de restwaarde van het te waarderen object op dit moment en corrigeren die met een index (i). Het object waarvan we de restwaarde willen bepalen heeft een goedkoop kantoor huren schiphol oppervlak (BVO). De volgende vergelijking is de vergelijking voor de berekening van de restwaarde. RV\{ =HW.BVO.(I+ i)1 HOOFDSTUK 3 – VASTGOEDEXPLOITATIE: GEBRUIKEN EN BELEGGEN 59 Een getallenvoorbeeld kan deze methode verhelderen. Stel: we willen de restwaarde over 20 jaar bepalen. We vinden een vergelijkbaar object dat op dit moment 20 jaar oud is maar wel met andere afmetingen. We stellen vast dat de waarde per vierkante meter BVO van dit object 1 .000 is. Ons eigen object heeft een BVO van 5.000. De inflatie stellen we op 2,0% per jaar. We vinden de restwaarde van ons object door de getallen in de vergelijking in te voeren. R =HW.BVO.(l+ i)t :::::> RW20= l .OOOx5 .000x(l ,02)2°  7.430.000