Stellingbedieningsapparatuur

De stapelaars kunnen worden onderscheiden in: • handverrijdbare stapelaar (lopende man); • elektrisch verrijdbare stapelaar (lopende man); • elektrisch aangedreven stapelaar (staande man); • elektrisch aangedreven stapelaar (zittende man).
De stapelaars kunnen kantoor huren groningen in betrekkelijk smalle gangpaden functioneren, wat mogelijk is door het ontbreken van het zogenoemde contragewicht; de balans of het tegengewieht bij de stapelaar wordt namelijk bereikt door de vooruitgeschoven ‘voorpoten’.
Vorkheftruck Vorkheftruck Een vorkheftruck of contragewichttruck is een mensbestuurd, door een Contragewicht- motor aangedreven hulpwerktuig, dat de te verplaatsen last voor zieh draagt truck op twee of meer poten van een vork. Hierdoor heeft de truck bij het zetten van een pallet in een stelling kantoor huren leeuwarden of halen daarvan uit een stelling een relatief grote gangpadbreedte nodig (ten minste 3 m). Hefhoogtes tot 4,5 m zijn mogelijk.
Reachtruck Een reachtruck kan worden omschreven als een vorkheftruck die zijwaarts kan laden in en lassen uit een stelling. Het voordeel hiervan is dat volstaan kan worden met gangpaden die ongeveer 1,5 m breed zijn. Er kunnen afzethoogtes tot 7,5 m mee worden bereikt. Door de zijwaartse zit van de bestuurder wordt er beter zieht gekregen op het werken is het achteruitrijden (gemiddeld 40% van de tijd!) minder vermoeiend. Reachtrucks zijn er in vele soorten en maten. Zo is er de vierwegtruck, waarvan ieder wiel in een aparte positie kan worden geplaatst. Ook de speciale hoogstapeltruck voor hoogbouwmagazijnen tot 11 m hoogte moet worden genoemd, evenals de railgeleide truck.
Stellingbedieningsapparatuur Stellingbedieningsapparatuur (SBA) is een railgebonden hulpwerktuig speciaal bestemd kantoor huren amsterdam voor hoogbouwmagazijnen. Tot 30 m hoog kunnen er pallets gelosten geladen worden uit stellingen. Er is slechts een gangpad nodig van 1,2 m breed. Doorgaans wordt getracht een SBA per gangpad te laten functioneren, wat bezettingsproblemen kan veroorzaken. Deze bezettingsproblemen kunnen ontstaan door een dagelijks verschil in de te verwerken hoeveelheid goederen per gangpad. Het omzetten van een SBA naar een ander gangpad vraagt de nodige tijd. Om die wisseltijd te beperken zijn er stellingbedieningsapparaten ontwikkeld die via het railtraject bochten kunnen rijden. Hoewel een SBA een hoge productiviteit kan hebben, zijn de investeringen in een dergelijk apparaat fors te noemen.
Tot besluit van het overzicht wordt in tabel 8.3 weergegeven dat alle genoemde hulpwerktuigen, met uitzondering van kantoor huren schiphol de SBA, toegepast kunnen worden bij alle in dit hoofdstuk besproken magazijnfuncties. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de keuze voor een opslagsysteem altijd in combinatie met de keuze voor een hulpwerktuig gedaan moet worden. Zo kan bijvoorbeeld de gangbreedte nogal sterk verschillen.