Taakverruiming, taakverrijking en taakroulatie

Gerelateerde afbeelding

Taakverruiming, taakverrijking en taakroulatie
Als een taak als te saai (geestdodend) wordt beleefd of een te eenzijdige fysieke handeling (eenzijdige overmatige spierbelasting) tot gevolg heeft, dan zijn er door middel van de taakverdeling verschillende manieren om het werk aantrekkelijker te maken. Taakverruiming (in de horizontale dimensie), ook wel taakverbreding of job enlargement genoemd, is de verlenging van de taakcyclus via uitbreiding van werkzaamheden op kwalitatief hetzelfde niveau. De medewerker voert een groter deel van het totaal van de achtereenvolgende handelingen uit. Het werk kantoorruimte huren groningen in een optimale lengte van een taakcyclus vormt daardoor meer een geheel. Het traditionele structureringsbeginsel, waarin een hoge mate van gelijksoortigheid in de zin van ‘enge’ taakspecialisatie wordt benadrukt, wordt hiermee ten dele doorbroken. De bijdrage van een individuele medewerker krijgt nu een relatief herkenbaar karakter. Er ontstaat meer kantoorruimte huren leeuwarden inzicht in het fabricage- of dienstverleningsproces en er ontstaat een geringere afhankelijkheid van het werktempo van anderen. Er is sprake van een grotere bewegingsvrijheid en van meer speelruimte. Er kunnen eventueel kleine werkgroepen worden geformeerd.
Ta akverrijking Taakverrijking (in de verticale dimensie), ook wel job enrichment genoemd, is de toevoeging van in beginsel ‘hogere’ taken en integratie van directe en indirecte kantoorruimte huren amsterdam productietaken, inclusief de met de taken samenhangende bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Taken, voorheen verricht door hulp- of stafafdelingen, worden nu zo mogelijk door de medewerkers zelf verricht. Denk aan werkverdeling en planning, registratie, controle, kleine reparaties en onderhoud. Essentiële elementen van planning, controle en beheer worden nu aan de oorspronkelijke taak toegevoegd.
Taakroulatie taakroulatie Taakroulatie (in de horizontale en in beginsel ook in de verticale dimensie), ook wel job rotation genoemd, is het wisselen van taak. Leden van een werkgroep doen dit dan van periode tot periode, regelmatig volgens een vast schema of kantoorruimte huren schiphol volgens onderlinge afspraak. Hierdoor kan het inzicht in het totale proces worden vergroot. Men verkrijgt inzicht in de onderlinge afhankelijkheid van taken en bevordert het ‘all-round’ zijn. Er ontstaat als het ware een grotere flexibiliteit. Statusverschillen worden weggenomen en zowel de onaangename als de leuke klussen worden door een ieder verricht.