Taylors tijd- en bewegingsstudie

Taylors tijd- en bewegingsstudie werd later geperfectioneerd door een van zijn navolgers, Frank B. Gilbreth. In zijn ‘therblig-kaarten’ – een anagram van zijn naam – is elke beweging in het productieproces tot in detail voorgeschreven en gecodeerd, zoals G-Grasp, P-Position, A-Assemble, ST-Select, W-Walk, B-Bend, SI-Sit, SD-Stand up, K-Kneel. Daarmee was de arbeider niet langer een kantoorruimte huren groningen verlengstuk van de machine, maar een onderdeel daarvan. In Charley Chaplins film Modern Times komt een hilarische scene voor waarin een ingenieur probeert de arbeiders mechanisch te voeden, om zo de lunchpauze uit te sparen; de laatste ‘open plaats in de arbeidsdag’. Het ideale resultaat van het taylorisme was de volledig geprogrammeerde mens, zoals vandaag de <lag robots worden geprogrammeerd. Centraal in dit model staat de rol van het management. ‘Teneinde te werken kantoorruimte huren leeuwarden volgens de wetten van het wetenschappelijk management, dienen managers veel taken over te nemen die nu aan de arbeiders worden overgelaten. Aan vrijwel elke handeling van de werkman dienen een of meer voorbereidende handelingen door het management vooraf te gaan.’ Het besturen van een complex productieproces vergt verschillende kwalificaties-intellectueel, technisch, communicatief-waarvan Taylor aannam dat zij niet gauw in een persoon verenigd zouden zijn. Hij introduceerde daarom het principe van functioneel management, waarbij hij het denkwerk opsplitste op kantoorruimte huren amsterdam dezelfde wijze als hij had gedaan met het werk van de productiearbeider. Hij onderscheidde binnen het productiemanagement acht verschillende functies, zoals de gang boss die toezicht houdt op het productieproces, de quality inspector die standaarden vaststelt, de repair boss die de technische installatie onderhoudt, de planning clerk die de werkvolgorde plant en de productielijsten invult, enzovoort. Een hedendaags organisatieschema, de ‘hark’ met zijn hierarchie van lijn- en staffuncties, weerspiegelt nog deze specialisatie van de managementfunctie. Volgens Taylor diende kantoorruimte huren schiphol het management absolute zeggenschap te hebben over de toe te passen werkmethoden. Maar daarbij stuitte hij op het kennis
monopolie van de arbeiders met betrekking tot de inhoud van het werk. ‘Managers geven openlijk toe dat de vijfhonderd of duizend werklieden onder hen over de grote hoeveelheid aan traditionele kennis beschikken, waarvan een groot gedeelte niet het eigendom is van het management.’ Gezien