The power of focus

Gerelateerde afbeelding

Het hotel is familiair van opzet en een beetje truttig te noemen, maar de kamer is prima. Ik ben moe en besluit eerst wat te eten om vervolgens vroeg naar bed te gaan. Voor mijn gevoel is het al twaalf uur in de nacht. Na het eten loop ik mijn kamer in, op de tafel ligt naast de Bijbel een stapeltje tijdschriften, waaronder The Economist. Mijn oog valt op de kopregel op de omslag: The power of focus. Ik lees het artikel in bed nadat ik heb gedoucht. Het is een verslag dat gaat over de resultaten van een breed en langdurig onderzoek, dat is uitgevoerd door een team sociologen aan de universiteit van Michigan. Dertig jaar geleden heeft de sectie sociologie een willekeurig gekozen groep van honderd studenten geïnterviewd over hun specifieke doelen, dromen en toekomstverwachtingen. Opvallend was dat negen van de tien studenten geen duidelijk beeld van de toekomst hadden of slechts vage dromen wisten op te noemen. In de afgelopen dertig jaar zijn deze honderd studenten kantoorruimte maastricht gevolgd en onlangs is het eindrapport verschenen, waarover The Economist nu schrijft. Het blijkt dat de studenten die een helder, welomschreven doel hadden, deze grotendeels hebben gerealiseerd en zich significant succesvoller en gelukkiger voelen. De onderzoeksresultaten boeien mij; een heldere focus helpt blijkbaar bij het realiseren van resultaten. Het gevaar is echter dat je de rest vergeet en dat alles wat je doet op het doel is gericht. Dat nadeel heb ik al te goed aan den lijve ondervonden door de verkeerde investering te doen, die te danken was aan mijn focus op geld en bezit. De hebzucht heeft mij naar de rand van de afgrond gedreven.
Wat gebeurt er in het hoofd van mensen die een duidelijk omschreven doel met een sterk verlangen hebben? Waarom zijn juist deze mensen volgens het onderzoek significant succesvoller en gelukkiger? Wie of wat zorgt ervoor dat dromen met een sterke intentie worden gerealiseerd? Misschien heeft dat gegeven iets met de vierde dimensie te maken hebben. Zijn er universele krachten die ervoor zorgen dat gedachten en doelen, die worden gevoed met energie en intentie, realiteit worden? Zijn mensen magiërs die in staat zijn om onze gedachten om te zetten in tastbare materie? Maar als dat zo is, waarom zit ik dan nu zo in de misère? Misschien was mijn focus ethisch gezien niet acceptabel en had het leven wat mij betreft een ander doel voor ogen. De conclusie is dan dat het leven sterker is dan onze focus en onze intentie. Ik leg het tijdschrift weg en knip het licht uit, maar de vragen blijven in mijn hoofd rondmalen totdat ik in mijn hotelbed in een onrustige slaap wegzak. Ik droom heftig, zoals ik dat sinds mijn verhuizing naar Amersfoort wel vaker doe.