Uitvoerende medewerkers

Gerelateerde afbeelding

Uitvoerende medewerkers moeten zorg en aandacht aan de uit te voeren werkzaamheden geven. Er dient een bepaald productieniveau of en vereist niveau van dienstverlening te worden gehaald. De te behalen aantallen producten en de wijze kantoor huren groningen waarop men het beste kan werken, kunnen in overleg met de uitvoerende medewerkers worden bepaald. De taakverdeling en de wijze van leidinggeven zijn in hoge mate bepalend voor de inzet en motivatie van de uitvoerende medewerkers. In de hoofdstukken 7 en 8 gaan wij hier nader op in.
middenkader De inhoud van de middenkaderfunctie varieert naargelang men dichter bij de topleiding of bij het uitvoerend management staat. Naarmate de manager van het middenkader hoger op de hiĆ«rarchische ladder staat, zal hij meer met planning en kantoor huren leeuwarden organisatie te doen hebben, terwijl hij op de lagere niveaus juist meer betrokken zal zijn bij instrueren, motiveren, en controleren. De positie van de manager van het middenkader is daarom extra zwaar, omdat hij of zij als het ware ingeklemd is tussen de toplaag en de onderste niveaus, die beide druk op hem uitoefenen. Vanuit het oogpunt van ‘leidinggeven’, dus het instandhouden en bevorderen van goede relaties, het motiveren en stimuleren, hebben kantoor huren amsterdam deze managers het aanmerkelijk moeilijker dan een hoofddirecteur.
Uitgaande van deze niveaus van management, wordt er in het vervolg van dit hoofdstuk gekeken naar de eisen die aan managers worden gesteld. Aandacht wordt besteed aan besluitvorming, tijdsbesteding, belasting van managers en de cultuur van een organisatie.
Het woord management zullen we in deze paragraaf gaan gebruiken in de betekenis van manaqementproces een proces (het managementproces). Tot nu is het begrip gebruikt in de betekenis van de management groep leidinggevenden in een organisatie (het management), waarbij onderscheid wordt
gemaakt in het: topmanagement middle management uitvoerend management.
Als zodanig staan deze managementlagen in organisaties boven de uitvoerende medewerkers. Deze begrippen kantoor huren schiphol zijn in beginsel van toepassing op alle vormen van organisaties bijvoorbeeld bij een naar winst strevende onderneming, een naar kostendekking strevend openbaar nutsbedrijf en een ziekenhuis. Achtereenvolgens bespreken we de onderlinge overeenkomsten tussen de managementlagen, de verschillen per managementniveau en tot slot de managers en soorten beslissingen.