Van nevenactiviteit makelaardij tot verzelfstandiging

Van nevenactiviteit makelaardij tot verzelfstandiging
Beheer was in het bedrijfsruimte huren in leeuwarden verleden voornamelijk een nevenactiviteit van een makelaarskantoor. Voor veel kleine beheerders is dat nog steeds het bedrijfsruimte te huur in groningen geval. Voor de grotere beheerders geldt echter dat het beheer een volwassen afdeling is geworden, die in menskracht gemeten de afdeling makelaardij overstijgt en zorgt voor een constante bron van inkomsten. Hierdoor zijn de beheerafdelingen zelfstandige afdelingen geworden, die in omzet en kennis de ruggengraat van de organisatie vormen.
Van stabiele relaties tot toenemende concurrentie


In het verleden was het min of meer gebruikelijk om de makelaar die bij de verwerving bemiddelde ook met het beheer te belasten. Belegger en beheerder kenden het project immers van buiten, waardoor er een vaste en nauwe relatie tussen beiden bestond. Deze vanzelfsprekende vaste relaties komen steeds minder voor. Beleggers heroverwegen steeds vaker de exploitatie, waarbij ook de werkzaamheden van een beheerder zijn betrokken. In de meeste gevallen is dit het gevolg van het feit dat een belegger voor elk object een beleidsplan en een toekomstprognose opstelt, die elk jaar worden herzien. Elk jaar komt daarmee een toetsingsmoment waarop wordt besloten of aanvullende activiteiten noodzakelijk zijn. De kantoor te huur in amsterdam incidentele opdrachten op dit gebied gaan niet meer automatisch naar een beheerder. Vooral voor commerciële en marketingactiviteiten wordt naar specialisten gezocht, zoals marktadviseurs, technische adviesbureaus, organisatieadviseurs, marketingspecialisten en accountants.
Van volgend naar meedenkend
Beleggers hebben van de beheerder veel informatie nodig om hun beleid op te kunnen baseren. In het verleden leverde de beheerder de informatie zonder daar zelf iets mee te doen. Intern vroegen beheerders zich echter af wat een opdrachtgever met al die informatie deed. Naarmate het bedrijfsruimte te huur op schiphol vastgoedmanagement professionaliseert beperkt de rol van de beheerder zich niet langer tot het leveren van informatie, maar wordt die informatie geïnterpreteerd, geanalyseerd en van advies voorzien aan de opdrachtgever geleverd.