Vastgoedprojecten hebben een lange voorbereidingstijd

Vastgoedprojecten hebben een lange voorbereidingstijd en een lange gebruiksduur. In vastgoedrekenen is tijd daarom een belangrijke factor. Als tweede factor zijn de kasstromen van belang. Kasstromen zijn werkelijke geldstromen in de vorm van investeringen, inkomsten, uitgaven en desinvesteringen. Investeringen gaan gepaard met de derde factor: rente. Zoals de huur de prijs is voor het beschikbaar stellen van huisvesting, zo is rente de prijs voor het beschikbaar stellen van geld. Als dat geld voor langere tijd beschikbaar wordt gesteld is dat geld onderhevig aan geldontwaarding en kan het niet worden gebruikt voor andere doeleinden. Daarnaast loopt de geldverstrekker risico dat hij het geld geheel of gedeeltelijk verliest. Bij het vaststellen van de rente wordt met deze zaken impliciet rekening gehouden. En omdat deze zaken van situatie tot situatie verschillen, verschillen de renteniveaus ook van situatie tot situatie. Bij de bepaling van de rente zal daarom in de meeste gevallen rekening worden gehouden met een vergoeding voor de HOOFDSTUK 2 – FINANCIËLE EN VASTGOEDREKENKUNDE 23 inflatie, de duur van beschikbaarstelling en het goedkoop kantoor huren groningen risico. De duur van beschikbaarstelling van het geld is van belang voor de tijdswaarde van geld. De tijdswaarde komt voort uit het feit dat een investeerder de voorkeur geeft aan het ontvangen van een bepaald bedrag nu boven het ontvangen van hetzelfde bedrag in de toekomst. De risicovrije rentevoet is de vergoeding voor inflatie en tijdsvoorkeur. Voor de risicovrije rentevoet wordt meestal goedkoop kantoor huren leeuwarden de rente op een ‘goudgerande’ risicovrije lening genomen zoals een staatslening. Een derde component van de rente is een compensatie voor risico: de mogelijkheid dat een investering niet rendeert zoals verwacht. Vastgoedrekenkunde heeft mede tot doel verschillende kasstromen tot vergelijkbare grootheden terug te brengen door te corrigeren voor tijd en rente om zo of (investerings)beslissingen financieel te kunnen onderbouwen of de financiële consequenties van goedkoop kantoor huren amsterdam beslissingen inzichtelijk te maken en te waarderen. Daarnaast zijn vastgoedberekeningen vaak gebaseerd op financiële ratio’s, verhoudingsgetallen. Voorbeelden van dergelijk ratio’s zijn het Bruto Aanvangsrendement (BAR) en de Return On Investment (ROI). Ratio’s worden gebruikt om binnen de diversiteit van vastgoed goedkoop kantoor huren schiphol (geen gebouw is hetzelfde) toch vergelijkingen op basis van vergelijkbare getallen te kunnen maken. In dit hoofdstuk wordt de kern van financiële- en vastgoedrekenkunde uiteengezet. Als we begrippen introduceren zullen we naast de Nederlandse ook zoveel mogelijk de Engelse termen en afkortingen noemen.