Verkorting van de wachttijd

Gerelateerde afbeelding

Verkorting van de wachttijd kan gerealiseerd worden door de volgende maatregelen: Het verhogen van de capaciteit. Hierdoor zal ook de bezettingsgraad van de capaciteitsbron lager worden, maar daarmee wordt de wachttijd ook korter. Indien men de wachttijd in het fabricageproces inkort, wil dat zeggen: minder onderhanden werk, hetgeen de doorlooptijd over het algemeen gunstig zal beïnvloeden. Als men denkt aan verhoging van de capaciteit, zal men de kosten daarvan moeten afwegen tegen de besparing aan onderhanden werk. Het concentreren van dezelfde soon bewerkingen. In wachttijdtaal wil dit zeggen: verscheidene ‘loketten’ hetzelfde werk laten doen. Op het postkantoor bijvoorbeeld zorgde de specialisatie voor kortere gemiddelde wachttijden. In het fabricageproces zorgen voor een meer regelmatig uitgiftepatroon van de werkorders. Dit alleen al zal het effect hebben dat de wachttijd korter wordt. Het toepassen van prioriteitsregels. Orders uitgeven volgens de vastgestelde prioriteiten en de te benutten capaciteiten. Prioriteitsregels kunnen bijvoorbeeld zijn: kleine karweien eerst; first in, first out (fifo): de oudste orders het eerst afwerken.
De hiervoor beschreven kantoorruimte maastricht vormen van planning zijn alle te vatten onder de term periodeplanning periodeplanning. Ze zijn in feite betrokken op de deelplanning voor een bepaalde periode in één afdeling en niet primair op de samenhang tussen de verschillende functionele afdelingen. Een vorm van planning die hieraan wel aandacht besteedt, is de project- of netwerkplanning netwerkplanning. Project- of netwerkplanning wordt met name toegepast bij grote, eenmalige activiteiten. Zo heeft de KLM netwerkplanning toegepast bij het in gebruik nemen van Jumbo-vliegtuigen. Ook bij grote bouwprojecten en het uitstippelen van fusies kan deze vorm van planning goede diensten bewijzen.
Het doel van netwerkplanning is het vaststellen van de totaal benodigde doorlooptijd voor voltooiing van een project en eventuele verkorting van deze doorlooptijd. Een netwerk geeft overzicht met betrekking tot de totaliteit van een project en geeft inzicht in de complexe interrelaties tussen de activiteiten waaruit een project is opgebouwd. Voor het maken van een netwerkplanning is een aantal stappen te zetten. Allereerst is het noodzakelijk vast te stellen welke handelingen of activiteiten moeten worden verricht. Vervolgens moeten de samenhang russen en de dwingende volgorde van de activiteiten worden bepaald. Deze kunnen dan in een relatiediagram of netwerk worden getekend (figuur 10.7).