Voortdurende wisselingen

De series werden dan ook steeds korter en dat leidde tot voortdurende wisselingen, soms meerdere per dag. De man aan station 1 van de lijn maakte zijn laatste product af en zat te wachten tot de man aan station kantoorruimte huren groningen 10 klaar was. Dan kwam de monteur die de apparatuur aanpaste, waarna station 1 de productie hervatte totdat met station 10 de lijn weer in vol bedrijf was. Tel uit je efficiencywinst. De lijnproductie is niet alleen star, maar ook erg storingsgevoelig. Nemen we als voorbeeld een lijn met 16 stations en veronderstellen we dat de betrouwbaarheid van elk station 99% bedraagt. Dat betekent dat er binnen een bepaald tijdsverloop, bijvoorbeeld een week, 1% kans bestaat op een storing. Dat is niet veel. Maar kantoorruimte huren leeuwarden de betrouwbaarheid van de lijn als geheel bedraagt 0,99’6; dat is 84%. En dit percentage daalt naarmate meer stations aan dezelfde lijn worden toegevoegd. De kenmerken van lijnproductiestructuur kunnen als volgt worden samengevat: • Groeperingsprincipe: er zijn veel Stations die elk door een persoon worden bezet; per station komen meerdere parallelle werkplekken voor.
• Bewerkingsprincipe: per Station wordt slechts een bewerking uitgevoerd. • Koppelingsprincipe: productie voltrekt zieh volgens een route en in een richting, is star en niet regelbaar. • Reguleringsprincipe: van grote afstand; van fouten wordt niet geleerd .
De tweede basisvorm is de functionele productiestructuur. Deze treffen we vooral aan in de enkelstuks- en kleinserieproductie. In de kantoorruimte huren amsterdam functionele structuur zijn alle bewerkingen soort bij soort gegroepeerd: alle draaibanken op een afdeling en alle freesbanken op een andere. De producten leggen een ingewikkelde weg aflangs de gespecialiseerde afdelingen. Op verschillende plaatsen werken verschillende mensen op verschillende tijdstippen aan hetzelfde product in verschillende stadia van bewerking. Het is vaak moeilijk een overzicht te krijgen over het productieproces dat zieh afspeelt in een functionele structuur. Een kantoorruimte huren schiphol manager van een machinefabriek heeft eens in een vakblad verzucht: ‘Een order gaat de fabriek in en je moet maar raden wanneer hij er weer uitkomt.’