Ziekenhuis in het zuiden van het land

Ziekenhuis in het zuiden van het land: Functie: De besturing van het bedrijf gericht op de zorg voor de patiënt. De patiëntenzorg is de kern van het bestaan van het ziekenhuis. Productie: – 15.000 opnamen per jaar; – 6.000 dagopnamen per jaar; 50.000 nieuwe patiënten per jaar; – 240.000 polibezoekers per jaar. Belanghebbenden, interne relaties: 1. patiënten: – dagbehandeling; – behandeling langer dan een dag, opname. 2. medewerkers: – 85 specialisten; 367 1 1.2 50 arts-assistenten; 120 leidinggevenden; 1. 700 medewerkers. Belanghebbenden, externe relaties: 1. overheid: – Rijk, provincie en gemeenten. 2. gezondheidszorg: – ziekenhuizen; – verpleeghuizen; – verzorgingstehuizen; – huisartsen; thuiszorg; – ggd’s. 3. overige goedkoop kantoor huren groningen belanghebbenden: Arbodiensten; inspecties; zorgverzekeraars; bouwbedrijven; architecten; kunstenaars; officieren van justitie; – politie; – brandweer; – leveranciers; – advocaten; – organisatieadviseurs; – banken; – universiteiten; – enzovoort. DAF: VASTGOEDMANAGEMENT 6.000 medewerkers bouwen jaarlijks zo’n 25.000 bedrijfswagens per jaar. De afdeling Huisvesting is verantwoordelijk voor de zorg rond het vastgoed van DAF Trucks NV in Nederland en België. Ze draagt zorg voor het beheer en de instandhouding van het bestaande vastgoed en zorgt goedkoop kantoor huren leeuwarden voor de noodzakelijke uitbreidingen, aanpassingen en renovaties hiervan, al naar behoefte van het bedrijf ( Bron: www.daftrucks.com) De strategie van de organisatie ten aanzien van het primaire proces en de huisvesting vloeit voort uit de missie van de organisatie. Deze missie wordt vertaald in een strategie, die tot uiting komt in concrete doelen ten aanzien van het primaire proces en de huisvesting. De doelen zijn vaak ambitieus, gegeven de beschikbare middelen. Er zullen dan ook prioriteiten goedkoop kantoor huren amsterdam moeten worden gesteld, zowel ten aanzien van het primaire 368 H UISVESTINGSMANAGEM ENT 1 1 .2 proces als ten aanzien van de huisvesting. Wanneer doelen en prioriteiten vaststaan kunnen de kritische succesfactoren worden opgesteld. Deze zijn van essentieel belang voor het slagen van het huisvestingsmanagementbeleid: Gebruikersperspectief: – ruimtelijke factoren; – functionele factoren; – goedkoop kantoor huren schiphol esthetische factoren; – technische factoren. Interne randvoorwaarden: – financiële factoren zoals rendement en vastgoedwaardering; – beschikbaarheid. Externe randvoorwaarden: – wet- en regelgeving.