Groene financiering

Bepaalde investeringen kunnen via een groene financiering gefinancierd worden. Omdat de
financieringslasten van een groene financiering lager zijn dan de normale financieringslasten,
kan er ook meer vergaderruimte huren groningen geïnvesteerd worden. Hoeveel meer? Dat hangt af van de getallen.
Een groene investering speelt break-even als de extra investeringen lager of gelijk zijn aan de
extra investeringscapaciteit die het gevolg is van een lagere rente.
Situatie
Voor een nieuw te realiseren vergaderruimte huren leeuwarden kantoorgebouw kan een belegger kiezen tussen een normale en
een milieuvriendelijke klimaatregeling. Voor de milieuvriendelijke oplossing kan hij een
financiering krijgen tegen een lagere, groene rente.
U itgangspunten
– Investering normale klimaatregeling: € 1 .000.000
– Exploitatiekosten: € 1 50.000 in jaar 1, per jaar bij een normale klimaatregeling,
inclusief energie
– Exploitatiekosten: € 125.000 in jaar 1, per jaar vergaderruimte huren amsterdam bij een milieuvriendelijke klimaatregeling,
inclusief energie
– Exploitatieperiode: 20 jaar
– Stijging exploitatiekosten: 2,5% per jaar
– Huurindex: 2,5% per jaar
– Kostprijs geld belegger (IRR): 7, 5%
– Rente op groene financiering: 4,0%
Vragen
A Gegeven de huurindex:
Welke huur moet de belegger in het eerste jaar vragen, bij een normale klimaatregeling,
wil hij kostendekkend vergaderruimte huren schiphol exploiteren?
B Stel de belegger kan geen groene financiering krijgen.
Wat kan de belegger dan economisch verantwoord maximaal investeren in een milieuvriendelijke
klimaatregeling?
C Stel de belegger kan wel een groene financiering krijgen.
– Wat kan de belegger bij deze financiering economisch verantwoord maximaal in een
milieuvriendelijke klimaatregeling investeren?
– Hoeveel mag de milieuvriendelijke regeling economisch gezien maximaal extra kosten?
HOOFDSTUK 7 – VRAAGSTUKKEN 225
226 INVESTEREN IN VASTGOED, GROND EN GEBIEDEN
Een pand is toe aan een schilderbeurt. Het schildersbedrijf biedt u twee mogelijkheden:
1. Optie 1: wij passen verfsysteem 1 toe. Dat betekent dat elke 5 jaar opnieuw geschilderd
moet worden. De kosten per beurt bedragen € 1 .000.000 prijs peil heden, of
2. Optie 2: wij passen een sterk verfsysteem 2 toe. Dat betekent dat elke 7 jaar opnieuw
geschilderd moet worden. De kosten per schilderbeurt bedragen dan echter wel
€ 1 .200.000 prijspeil heden.
Uitgangspunten
– Optie 1 kosten schilderbeurt: € 1 .000.000 prijspeil heden
– Optie 1 schilderbeurt elke: 5 jaar
– Optie 2 kosten schilderbeurt: € 1 .200.000 prijspeil heden
– Optie 2 schilderbeurt elke: 7 jaar
– Jaarlijkse kostenindex: 3,0%
– Rendementseis: 7,0%
– Levensduur kozijnen: 35 jaar
Vraag
Welke optie is financieel gezien het voordeligst?